COVID-19

PROTOCOL VOOR WEDSTRIJDEN I.V.M. CORONA

“Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!”

Algemene uitgangspunten

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Schud geen handen!
 • Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 • Kom alleen als je gaat sporten en douche thuis.
 • Geen publiek.

De 1,5-meter afstandsregel

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.

Aankomst in de sportaccommodatie

 • Schud geen handen!
 • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
 • Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie.
 • 1,5 meter afstandsregel geldt ook in de kleedkamer.

Betreden speelveld en begroeting

 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
 • Geen yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren (bij begroeting, in een kring met het team).
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Gedrag op het speelveld

 • Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een clublied te zingen.
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.

Tijdens de wedstrijd

 • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag. Een dergelijke actie moet in overeenstemming met spelregel 8:10a worden bestraft met een diskwalificatie met schriftelijk rapport.
 • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen (dit is in afwijking van spelregel 10:1). Wanneer teams toch willen wisselen, adviseren wij om de wisselbanken voor aanvang van de tweede helft te desinfecteren.
Translate »